Tuotteiden numerologia

Jokaisella ilapothecary-tuotteella on oma ainutlaatuinen nimensä ja numeronsa. Meiltä kysytään usein, mitä ilapothecary-tuotteiden numerot symboloivat. Jokaiselle tuotteelle on valittu sopiva numeronsa maailman eri kulttuureissa symbolisesta merkityksestään tunnettujen numeroiden joukosta. Numerologia perustuu ikiaikaisten kulttuurien perinteisiin tulkita intuitiivisesti numeroiden symbolista merkitystä. Kreikkalaista Pythagorasta (582-496 eaa.) pidetään numerologian isänä.

Onko Sinulla oma onnennumero?

Numero 0

Numero 0:n sanotaan symbolisoivan oman potentiaalin esiintuomista. Se kuvaa myös luovaa voimaa sekä sisäisen viisauden löytämistä.

Numero 1

Numero 1:n sanotaan edustavan uuden luomista, uusia alkuja ja aloitekykyä. Sen kerrotaan tuovan elämään auringon energiaa ja itseluottamusta.

Numero 2:n sanotaan edustavan harmoniaa ja hyvää arvostelukykyä. Sen kerrotaan symboloivan tasapainoisia ihmissuhteita ja yhteistyön voimaa.

Numero 6:n sanotaan olevan rakkauden jumalattaren, Venuksen, luku. Sen kerrotaan symboloivan sisäistä rauhaa ja rakkautta sekä hoivaa ja tasapainoa.

Numero 7:n sanotaan symboloivan itsensä tutkiskelua ja henkistä kasvua. Monissa kulttuureissa sitä pidetään taianomaisena onnen numerona.

Numero 8:n sanotaan symboloivan menestystä, sisukkuutta, aikaansaamista ja voimaantumista. Kiinassa numero 8:n uskotaan olevan onnen numero.

Numero 9:n sanotaan symboloivan lähimmäisenrakkautta ja loppuunsaattamista. Se liitetään usein luovuuteen, taiteeseen ja inspiraatioon.

Numero 10

Numero 10:n sanotaan symboloivan uuden ajanjakson alkua. Sen kerrotaan kuvaavan itsenäisyyttä ja kannustavan unelmien toteuttamiseen.

Numero 13

Numero 13:n kerrotaan symboloivan käytännönläheisyyttä ja vahvojen perustusten luomista tulevaisuudelle. Asteekit pitivät sitä pyhänä lukuna.

Numero 15:n sanotaan symboloivan tavoitteiden saavuttamista, vanhoista rajoitteista luopumista sekä tilan tekemistä uusille mahdollisuuksille.

Numero 17:n sanotaan olevan viisauden ja toiveiden manifestoinnin luku. Sen kerrotaan symboloivan hyvää onnea, vahvuutta ja uusia alkuja.

Numero 18:n sanotaan olevan kuun luku, joka edustaa intuitiota. Luvun kerrotaan symboloivan muutosta, menestystä ja eteenpäin vievää voimaa.

Numero 19:n sanotaan edustavan ilon ja onnen energiaa sekä itsenäisyyttä ja hyviä uutisia. Dalai Laman nimestä muodostuva luku numerologiassa on 19.

Numero 22:n sanotaan edustavan unelmien saavuttamista sekä vahvan perustuksen luomista tulevaisuudelle. Myös Buddhan numeroarvo on 22.

Numero 23:n sanotaan edustavan menestyksekkäitä vuorovaikutustaitoja, vapauden tunnetta sekä iloa ja onnellisuutta tuovaa luovuuden voimaa.

Numero 27:n sanotaan edustavan uusia alkuja, luovuutta, yhteistyötä ja intuitioon luottamista. Se on myös useissa kulttuureissa onnen numero.

Numero 28:n sanotaan edustavan uusia alkuja, kumppanuuksia sekä mielen vahvuutta ja kehon tasapainoa. Sitä pidetään myös vaurauden onnen numerona.

Numero 32:n sanotaan symboloivan innostusta itsensä kehittämiseen. Sen kerrotaan edustavan luovuutta, kasvua ja positiivista elämänasennetta.

Numero 33:n sanotaan edustavan henkisyyttä. Se on yksi mestariluvuista, jonka sanotaan symboloivan optimistisuutta ja inspiraatiota.

Numero 36:n sanotaan edustavan humanitäärisyyden voimaa, perheen ja yhteisöllisyyden arvostusta sekä inspiraatiota luoviin ratkaisuihin.

Numero 50

Numero 50:n sanotaan symboloivan positiivisia elämänmuutoksia, tasapainoon pyrkimistä elämän eri osa-alueilla sekä uteliaisuutta elämälle. 

Numero 52:n sanotaan edustavan tasapainoa ja harmonista muutosta. Sen kerrotaan symboloivan myös mahdollisuuksia ja yhteistyötä.

Numero 55

Numero 55 symboloi luopumista siitä, mikä ei enää palvele sinua. Se edustaa epäilyistä ja peloista irtipäästämistä ja uuden vastaanottamista.

Numero 61:n sanotaan edustavan huolehtivaisuutta, työn ja kodin tasapainoa, harmonista johtajuutta sekä kykyä tarttua uusiin mahdollisuuksiin.

Numero 63:n sanotaan edustavan positiivista asennetta sekä luovuuden ja itseilmaisun voimaa. Se yhdistetään myös lämpimiin ihmissuhteisiin.

Numero 65:n sanotaan symboloivan tasapainoista elämää, joka pitää sisällään positiivisia ihmissuhteita sekä vapautta itsensä toteuttamiseen.

Numero 66:n kerrotaan symboloivan optimismia, iloa, hyviä kommunikointitaitoja sekä äidillistä huolenpitoa muita kohtaan Muumimamman tyyliin.

Numero 77:n sanotaan symboloivan henkistä kasvua, sisäisen vahvuuden löytymistä sekä rohkeutta ilmaista itseään ja luottaa omaan intuitioon.

Numero 80:n sanotaan kuvaavan uuden rakentamista ja mahdollisuuksia. Se yhdistetään myös henkiseen kasvuun ja bisnesvainuun.

Numero 88

Numero 88 on kaksinkertainen ilon luku. Se kantaa sisällään viisautta, kärsivällisyyttä ja runsautta sekä kannustaa oman elämäntehtävän etsimiseen.

Numero 99

Numero 99:n sanotaan symboloivan myötätuntoa, hyvän tekemistä maailmalle, itselleen ja lähipiirilleen sekä rohkeutta edustaa humaaneja arvoja.

Numero 100 symboloi uusia alkuja, voimaantumista ja itsenäistymistä. Sen sanotaan rohkaisevan muutokseen sekä elämään omannäköistä elämää.

Numero 101:n sanotaan edustavan voimien palautumista, uusia mahdollisuuksia, romantiikkaa, tavoitteiden saavuttamista ja yhteistyön voimaa.